Gwarancja

  1. Na wszystkie produkty z naszej oferty udzielamy dwuletniej gwarancji. Każde zgłoszenie gwarancji będzie rozpatrywane indywidualnie. Prosimy również o zapoznanie się z ogólnymi warunkami gwarancji, znajdującymi się poniżej:

·       Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu.

·       Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że przedmiot jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad użytkowania i konserwacji.

·       Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji lub usterki surowca.

  1. Gwarancja nie obejmuje:

·       nierównomierne wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu oraz ustawienia produktu;

·       naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia (np. zarysowania) uszkodzenia powstałe w transporcie mebli wykonanym na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną.

·       meble, na które zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad i uszkodzeń, o których został poinformowany.

·       uszkodzenia wynikające z długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

  1. Wyłączenia z gwarancji. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:

·       montażu niezgodnego z przeznaczeniem,

·       użytkowania mebla w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 18 °C lub powyżej 35 °C,

·       uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni materiałami takim jak szkło, pcv, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna,

·       zalania mebla woda lub inna cieczą,

·       użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem,

·       zabrudzenia, stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji,

·       stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione,

·       szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,

·       uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, obicia).

  1. Za wady nie zostaną uznane:

·       zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla, właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału,

·       niewielkie zaprawki ubytków w drewnie.


 

To Top